Door gebruik te maken van productievloer gegevens, SPC (statistische procescontrole) opbouwen, zodat alleen producten van goede kwaliteit worden geproduceerd.
Het "MeasurLink" meetdatanetwerksysteem verzamelt gegevens van verschillende soorten meetapparatuur en laat real-time de resultaten van de statistische verwerking  zien (controlekaarten, histogrammen, procescapability indexen, enz.).
Het resultaat is SPC.

 

Voorkom afkeur; produceer alleen producten van goede kwaliteit

 


 

Verzamel real-time gegevens van alle op het netwerk aangesloten meettoestellen en voorspel vervolgens het optreden van defecten met behulp van statistische procesbesturing.

Maak gebruik van de waardevolle meetresultaten van uw bedrijf om de kwaliteit te verbeteren.

 

De kwaliteit van de producten van morgen kan vandaag al bekend zijn.

 

 

                          ● Productie Manager                                                                                                         ● Afdeling Kwaliteitscontrole                                           ● Fabrieks Managers                        ● Raad van Bestuur (directeuren, president) 

Diverse en eenvoudig te gebruiken schermen voor het verzamelen van gegevens


 

De aangeboden vensters voor het verzamelen van gegevens zijn zeer gevarieerd, zoals statistische analyseresultaten, gegevenslijsten, werkinstructies enz. Afhankelijk van de wensen van de gebruiker is het mogelijk om eenvoudig en snel te wisselen tussen de schermen.                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                   ↑Naar boven

Data sheet

 

Individuele meetwaarden kunnen in tabelvorm worden weergegeven om meerdere metingen op een gemakkelijk begrijpbare manier weer te geven.

Data sheet

2D weergave

 

Met werkfoto's en tekengegevens op de achtergrond kunnen metingen worden weergegeven met behulp van verbindingslijnen, en deze documenten kunnen worden gebruikt in plaats van werkorders. Ook kunnen de resultaten van tolerantie-evaluaties met kaderkleuren worden weergegeven.

2D weergave

Scherm weergave

 

Met de controle van documentmanager zijn flexibele schermlayouts mogelijk.

Scherm weergave

Uitgebreide statistische analyse functies worden ondersteund (Xgem-R controle diagrammen, run grafieken, etc.)

 


 

Met behulp van de diverse statistische analyse- en weergavefuncties kunt u resultaten verkrijgen die voor uw specifieke situatie en doelstellingen van toepassing zijn.

[Kaarten] [Statistieken]
   
Continue waarden: Xgem-R, Xgem-s, X-Rs, EWMA besturingskaarten, histogrammen, reeks kaarten, pre-control kaarten, tier kaarten, box plot kaarten, metergrafieken, indicatorbalken, multivariatie control kaarten, enz.
Meetwaarden: p, np, c, en u regelkaarten; Pareto-diagrammen en taart diagrammen.
Maximum waarde, minimum waarde, standaard afwijking, gemiddelde ±3σ/ 4σ/ 6σ, process capability indexen (Cp, Cpk, Pp, Ppk), defect percentage, enz.

 

Alarmfunctie waarschuwt operators voor afwijkingen

 


 

Er wordt een waarschuwing naar de operator gestuurd wanneer er zich afwijkingen (buiten tolerantie, buiten regelgrenzen) voordoen. De waarschuwingsmethode kan worden geselecteerd als een pop-upvenster, e-mailnotificatie, logbestandinvoer, enz.

                                                                                                                                                                                                                                                        ↑Naar boven