Vroegtijdige ontdekking van defecte producten                             Het belang van procescontrole voor het management                                

↓MeasurLink, MiCAT Planner, en Smart Factory                                                                                           Case study        

 

De in-line meting maakt 100% inspectie en gecentraliseerd beheer mogelijk. Het hierdoor sneller ontdekken van defecte producten maakt snellere tegenmaatregelen en kostenbesparingen mogelijk, met als eindresultaat een stijging van de winst.

Vroegtijdige ontdekking van defecte producten


 

De installatie van het "MACH-3A" 3D-meetmachine maakt het mogelijk om defecte producten in een vroeg stadium van het productieproces te ontdekken. Door het vroegtijdig ontdekken van defecte producten kunt u de kosten die dergelijke producten genereren, drukken.

Verhoging van het percentage "afkeur producten" in de productiefase tot 80%.

MACH-3A maakt het mogelijk om defecte producten in een vroeg stadium van het productieproces te ontdekken. 

Het belang van proces controle voor het management


 

Het is duidelijk dat procesbeheersing in de productie-industrie van groot belang is, niet alleen voor de productievloer, maar ook voor de bedrijfsleiding. 

MeasurLink, MiCAT Planner en Smart Factory


 

In een Smart Factory is alle apparatuur in de fabriek aangesloten op het internet en wordt een breed scala aan informatie verzameld, geanalyseerd en beheerd, zodat deze optimaal kan worden gebruikt op de productievloer en in de bedrijfsvoering.
Door de installatie van MeasurLink en MiCAT Planner kunt u een stap vooruit zetten in de realisatie van een Smart Factory.

 

↑Naar boven