Tot op de micrometer correct

Mitutoyo stelt voor tijdens MTMS Machineering

Kwaliteitscontrole wordt hoe langer hoe belangrijker voor metaalbewerkers. Veel bedrijven willen hun metingen daarom graag uit de meetkamer halen en naar de productievloer brengen om snelheid te winnen. Dan kan men het beste voor een partner kiezen, die niet alleen de technologie in huis heeft om nauwkeurig te meten, maar ook de expertise om ervoor te zorgen dat goedgekeurde producten voor 100% voldoen en het volle rendement uit de meetmachine gehaald kan worden. Op MTMS-Machineering toonde Mitutoyo BeNeLux hoe men meer uit metingen kan halen.

Digitalisering loopt als een rode draad door alle ontwikkelingen heen in de metaalindustrie. Ook de meetkamer ontsnapt niet aan deze trend. Mitutoyo BeNeLux demonstreerde daarom zijn MiCAT Planner software op MTMS-Machineering. Deze geavanceerde software zorgt voor een perfect geautomatiseerde aansturing van de meetmachine. CAD-files, al dan niet inclusief GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) data, worden net als de meetmachine hardware-configuratie automatisch ingelezen, waarna met al die info automatisch en in enkele seconden een meetprogramma gegenereerd wordt. Programmeerwerk dat voorheen uren in beslag nam, kan nu in enkele minuten gebeuren.

Mitutoyo BeNeLuxMitutoyo BeNeLux
Gebruiksvriendelijk, plaatsbesparend model met geavanceerde functionaliteit om toch zo ruim mogelijk inzetbaar te zijn. Mitutoyo’s nieuwste 3D visionmeetsysteem: de QV Active.

Automatisering met gepersonaliseerd karakter
Testen hebben uitgewezen dat programmering via MiCAT Planner op een identiek stuk een tijdswinst van 55% brengt met CAD (zonder GD&T) en zelf 95% tijdswinst wanneer diezelfde MiCAT Planner een CAD-file inclusief GD&T data kan inlezen. Meetstrategieën, klant specifiek, kunnen bewaard worden in de softwarebibliotheek. Zo kent de automatisering tijdens het gebruik toch nog steeds een gepersonaliseerd karakter, gekoppeld aan de interne producten en processen. Bovendien biedt MiCAT Planner enorme voordelen door zijn inzetbaarheid in andere fases van het productieproces. Zo kan R&D reeds vroeg vaststellen of bepaalde ontwerpen consequenties meebrengen in de meetkamer, omdat het volledige meetproces op CAD aan strategie én CMM hardware getoetst kan worden. Deze software, met hoge ROI, zal velen enorm aanspreken.

In-line meetcontrole
Een tweede product in de kijker dat aansluit bij dit groeiend gebruiksgemak, is de Mach Ko-Ga-Me. Deze bijzonder compacte oplossing kan zowel als standalone meetmachine fungeren, als in-line toepassing. Een makkelijk te integreren lichtgewicht oplossing, die echter niet inboet aan prestatiekracht. De coördinaatmeetmachine (CMM) blijft immers haar nauwkeurigheid van 3 µm bewaren bij temperaturen tussen 10 en 35°C en bij hoge snelheden. Ook typische functionaliteiten zoals schakelend meten of tactiel scannen zijn behouden. Deze CMM past perfect binnen de trend van automatisering.

Op MTMS-Machineering heeft Mitutoyo BeNeLux zijn bezoekers een demonstratie voorgeschoteld, waar de Mach Ko-Ga-Me wordt gecombineerd met een collaboratieve beladingsrobot (cobot). Dit als voorbeeld bij de mogelijkheden die Mitutoyo kan bieden als partner in in-line meetcontrole.  Een controle waar uitwisselen van informatie tussen de robot, CMM en bewerkingsmachine het ideale proces vormt. Met andere woorden, een productie met een gegarandeerde kwaliteitscontrole.

Mitutoyo BeNeLux
Tijdswinst van 55% (CAD-file exclusief GD&T) tot 95% (CAD inclusief GD&T) door gebruik van Mitutoyo MiCAT Planner software.

Accurate 3D-vision tegen scherpe prijs
Een derde highlight op de beurs wordt ongetwijfeld de Quick Vision Active. Dit 3D-visionsysteem op basis van cameratechnologie is een scherp geprijsd instapmodel dat over alle functionaliteiten beschikt voor een precieze kwaliteitscontrole. Het visionsysteem meet heel accuraat over z’n volledige bereik. Dit door het combineren van een precieze CMOS kleurencamera (FOV) en glaslinealen (resolutie van 0,1 µm) voor X,Y & Z-verplaatsingen van camera of tafel. Het zal niemand verbazen dat dit een van de weinige visionmeetsystemen op de markt is, waarbij niet alleen een kalibratieplaatje, maar het volledige toestel onder accreditatie gekalibreerd kan worden (ISO 17025).  Een belangrijk ijkpunt voor bedrijven actief in automotive of luchtvaart. De QV Active kan optioneel worden uitgerust met een taster om bijvoorbeeld ook interne boringen perfect te meten. De machine kan zowel in de meetkamer als in de productie gebruikt worden.

Tekst: Valérie Couplez  Magazine: Metaalvak.eu - 13juni2017