MiCAT Planner - Lancering

Daarvoor heeft de software enkel input nodig van de CAD data en de structurele info over de gebruikte CMM machine. De software creëert in
enkele seconden zelf een collision-proof meetprogramma! Een meer constante meetkwaliteit is een grote bonus, maar het voornaamste voordeel
schuilt toch vooral in de tijd die wordt gewonnen bij het programmeren, welke kunnen oplopen tot liefst 90%!